Uczestniczyliśmy w spotkaniu Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych w Islandii

W dniach 15-18.09.2022 delegacja Polskiego Towarzystwa Leśnego, w składzie prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz i prof. dr hab. Jerzy Modrzyński, uczestniczyła w spotkaniu Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych (ESTL) w Islandii. Łącznie wzięło w nim udział 17 osób, reprezentujących Towarzystwa Leśne siedmiu krajów. Poza Islandią i Polską były to: Austria, Chorwacja, Łotwa, Szkocja i Szwecja.


Szczegółowe Sprawozdanie z tego wyjazdu zamieszczono w zakładce SPRAWOZDANIA, natomiast w zakładce REPORTAŻE znaleźć można bogato ilustrowany Reportaż z tego wydarzenia.Uczestniczyliśmy w spotkaniu Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych w Islandii

W dniach 15-18.09.2022 delegacja Polskiego Towarzystwa Leśnego, w składzie prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz i prof. dr hab. Jerzy Modrzyński, uczestniczyła w spotkaniu Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych (ESTL) w Islandii. Łącznie wzięło w nim udział 17 osób, reprezentujących Towarzystwa Leśne siedmiu krajów. Poza Islandią i Polską były to: Austria, Chorwacja, Łotwa, Szkocja i Szwecja.

Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane i zrealizowane, dając uczestnikom możliwość poznania zarówno działalności Islandzkiego Towarzystwa Leśnego i leśnictwa Islandii, jak też przedyskutowania aktualnych problemów gospodarki leśnej, występujących w reprezentowanych na spotkaniu krajach.

Szczegółowe Sprawozdanie z tego wyjazdu zamieszczono w zakładce SPRAWOZDANIA, natomiast w zakładce REPORTAŻE znaleźć można bogato ilustrowany Reportaż z tego wydarzenia.Wizyta delegacji Polskiego Towarzystwa Leśnego w Norwegii w ramach naszego projektu POWER

W dniach 15-19 maja 2022 roku delegacja w składzie: Daniel Lemke, Rafał Zubkowicz oraz Artur Delegacz (przewodniczący), w ramach projektu „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, odwiedziła Norweskie Towarzystwo Leśne (NTL).

W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu zapoznali się z aktywnością naszego partnera w zakresie edukacji leśnej oraz relacji z „nieprofesjonalnym” otoczeniem leśnictwa. Zebrane w Norwegii doświadczenia członkowie delegacji będą starali się wykorzystać, aby przyczynić się do urozmaicenia i rozwoju oferty edukacji leśnej w Polsce. Bogato ilustrowaną relację z tej wizyty zamieszczono w zakładce REPORTAŻE.Delegacja PTL przebywała w Czechach w ramach naszego projektu europejskiego

Delegacja Polskiego Towarzystwa Leśnego, w składzie: Barbara Rymaszewska, Artur Sawicki i Wiesław Chmielewski (przewodniczący delegacji) oraz gościnnie Jarosław Góral (przewodniczący Oddziału PTL we Wrocławiu) w dniach 21-23 lipca 2022 była przyjmowana przez Czeskie Towarzystwo Leśne (Čls) w ramach projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, finansowanego z programu POWER.

Celem wizyty była wymiana wzajemnych doświadczeń, zwłaszcza w kontekście edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych, jak też omówienie perspektyw dalszej współpracy naszych Towarzystw. Zebrane u naszych sąsiadów doświadczenia członkowie delegacji będą starali się rozpowszechnić, aby przyczynić się do rozwoju oferty edukacji leśnej w Polsce. Ilustrowaną relację z pobytu naszej delegacji w Czechach znaleźć można w zakładce REPORTAŻE.Delegacja PTL przebywała trzy dni na Litwie w ramach naszego projektu POWER

W dniach 20-22 października 2021 roku delegacja Polskiego Towarzystwa Leśnego wizytowała Litewskie Towarzystwo Leśne, w ramach projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, finansowanego z programu POWER. W skład delegacji weszli: Marek Masłowski, Cezary Świstak i Marek Ksepko (przewodniczący delegacji). Grupie tej towarzyszyli: Jan Tabor oraz Janusz Porowski.

Zebrane na Litwie doświadczenia, członkowie delegacji będą starali się rozpropagować, aby przyczynić się do urozmaicenia oferty edukacji leśnej w Polsce. Ilustrowaną relację z pobytu naszej delegacji na Litwie zamieszczono w zakładce REPORTAŻE.