Decyzję o wskrzeszeniu Komisji Współpracy z Zagranicą (jako jednej z komisji funkcjonalnych Polskiego Towarzystwa Leśnego) Zarząd Główny PTL podjął dnia 21.06.2017, powierzając tę misję prof. dr. hab. Jerzemu Modrzyńskiemu. Pierwsze spotkanie nowej Komisji odbyło się 24.11.2017 w Warszawie.

U podstaw działalności Komisji leży przekonanie, że współpraca z zagranicą ma istotne znaczenie dla Polskiego Towarzystwa Leśnego. Współpraca ta jest ważna dla PTL jako organizacji, ponieważ sprawia, że staje się ona widoczna na forum międzynarodowym. Dzięki niej PTL może się też włączać w nurt wydarzeń i wpływać na opinie o lasach i leśnictwie oraz na politykę leśną w regionie, a tym samym na warunki zewnętrzne, w których funkcjonuje polskie leśnictwo.

Jest również ważna dla poszczególnych członków PTL, gdyż umożliwia bezpośrednie kontakty z lasami, leśnikami i gospodarką leśną za granicą oraz pozwala na wymianę doświadczeń, co z kolei poszerza horyzonty i kwalifikacje zawodowe.
 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI:

 1. Jerzy Modrzyński       - przewodniczący Komisji
 2. Artur Delegacz      - Oddział w Warszawie
 3. Mariusz Rydzik      - Oddział w Krośnie
 4. Daniel Lemke          - Oddział w Szczecinku
 5. Dariusz Gwiazdowicz  - Oddział Wielkopolski
 6. Janusz Witkowski      - Oddział w Łodzi
 7. Marek Ksepko      - Oddział w Białymstoku
 8. Mikołaj Ziemblicki      - Oddział w Toruniu
 9. Kazimierz Gapiński     - Oddział w Szczecinie
 10. Rafał Cieślak          - Oddział Nadnotecki
 11. Stanisław Małek      - Oddział w Krakowie
 12. Tomasz Kaliszewski      - Oddział w Gdańsku
 13. Wiesław Chmielewski  - Oddział we Wrocławiu


OGÓLNE KIERUNKI I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

A. Ogólne kierunki działania:

 1. Wymiana doświadczeń zawodowych z leśnikami z krajów ościennych.
 2. Poznawanie leśnictwa, lasów i przyrody w Europie i na świecie.
 3. Uczestniczenie w leśnych gremiach międzynarodowych, takich jak Europejska Sieć Towarzystw Leśnych (European Forestry Network) czy Pro Silva.
 4. Podejmowanie wspólnych akcji międzynarodowych, dotyczących m. in prawodawstwa leśnego, dewastacji lasów czy stanu środowiska naturalnego.
 5. Odkrywanie i pielęgnowanie śladów polskiego leśnictwa za granicą (we współpracy z Komisją Dziedzictwa i Historii Leśnictwa PTL).


B. Komunikowanie się:

 1. Przewodniczący i członkowie Komisji kontaktują się ze sobą drogą mailową i telefoniczną oraz przy okazji osobistych spotkań i zebrań.
 2. Z członkami PTL Komisja komunikuje się m. in. poprzez stronę internetową Towarzystwa (zakładka: Komisja Współpracy z Zagranicą) oraz przewodniczących Oddziałów PTL. Członkowie PTL mogą się też kontaktować bezpośrednio z przewodniczącym Komisji oraz członkami Komisji, reprezentującymi ich Oddziały PTL.


C. Finansowanie działalności:

 1. Spotkania Komisji i wyjazdy organizacyjne członków Komisji są finansowane ze środków Zarządu Głównego PTL, macierzystych Oddziałów PTL oraz (w miarę możliwości) z indywidualnych środków członków Komisji.
 2. Akcje zbiorowe (opieka nad grobami, seminaria itp.) są finansowane ze środków Zarządu Głównego PTL, środków Oddziałów PTL oraz (w miarę możliwości) indywidualnych środków członków Komisji i uczestników akcji.
 3. Grupowe wyjazdy zagraniczne i przyjmowanie grup zagranicznych finansowane jest z indywidualnych środków uczestników wyjazdu oraz pozyskanych środków (np. z fundacji współpracy zagranicznej) i dofinansowania z Oddziałów PTL i Zarządu Głównego PTL.