Zapraszamy do kontaktu!

Postaramy się odpowiedzieć na maile w najkrótszym możliwym czasie.

logo
Polskie Towarzystwo Leśne
Komisja współpracy z zagranicą

Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Katedra Hodowli Lasu
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 E, 60-625 Poznań T: +48 605 118 325
E: komisja_wzz@ptl.pl